Dzieci zakrywające twarz pomalowanymi rękoma

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Wychowaliśmy się w tradycyjnym systemie nauczania. Każdy z nas będąc dzieckiem, otrzymywał oceny. Czasem lepsze, czasem gorsze, ale to one pokazywały jakimi byliśmy uczniami: wzorowymi, dobrymi czy miernymi.

Zapewne nie raz czuliśmy się niesprawiedliwie ocenieni, nie raz nie rozumieliśmy dlaczego dostaliśmy taką, a nie inną ocenę. Mogło się też zdarzyć, że mimo ogromnych wysiłków z naszej strony, ocena niezadowalała naszych rodziców, ale taki był ten system i wszyscy się do niego, chcąc nie chcąc, przyzwyczailiśmy.
System ten koncentrował się tylko na wynikach. Nie na potencjale, nie na zaangażowaniu, nie na jakości. Nie brał pod uwagę potencjału dziecka, jego osobowości, mocnych stron i wytrwałości w dążeniu do celu. Liczył się tylko wynik. Trochę jak w korporacji, albo w wyścigach.

Od 2002 roku na świecie wprowadzany jest nowy system, tzw. kształtujący. Celem jego jest pomoc dzieciom w uczeniu się. Rolą nauczyciela jest monitorowanie postępów dziecka i udzielanie mu informacji zwrotnej, co robi dobrze, a nad czym jeszcze powinno popracować. To z kolei przyczynia się do lepszego zrozumienia swoich możliwości, zasobów oraz oczekiwań nauczyciela.
Opisany sposób oceniania jest również wzmocnieniem pozytywnym dla dzieci, zachęcającym je do sięgania po nowe, poznawania, dążenia do zdobycia jeszcze lepszych recenzji, do podejmowania wysiłku. Dziecko coraz bardziej świadomie korzysta z tego, co daje mu nauka, kształtuje swoje zainteresowania, rozumie mocne strony i ma silniejszą motywację do pracy nad tym, czego jeszcze w pełni nie zrozumiało. Słowo ma większą moc niż cyfra.

To jest nowa jakość, z której korzystają już inne szkoły. W przeciwieństwie do poprzedniego, ocenianie kształtujące zamiast koncentrować się na wynikach, skupia się na rozwijaniu dziecka.
Jesteśmy przekonani o tym, że ocena kształtująca to bardzo dobre rowiązanie, które pozwoli rodzicom lepiej poznać potencjał ich dziecka, co w przyszłości przełoży się na jego sukces.