Klasa 2b przez cały miesiąc uczestniczyła w projekcie obserwacyjno- badawczym pt. "Majowa Łąka - Raj dla Owadów". W maju wraz z chętnymi klasami O-3 zasialiśmy łąkę kwietną,  która zainspirowała do wielu aktywności i zajęć. Uczniowie poznali nazwy wiele gatunków  roślin oraz zwierząt bytujących w ekosystemie łąki.  W trosce o owady zapylające, postawiliśmy na naszej łące wspólnie wykonany drewniany domek. 
Podczas realizacji projektu uczniowie wykonywali kreatywne prace plastyczne, techniczne związane z roślinami i bezkręgowcami mieszkającymi na łące. Przygotowaliśmy również kwiatowe prezenty i majowy koncert dla rodziców. 
Zagospodarowany teren przy budynku szkoły stał się niewątpliwie przestrzenią relaksu i wielu działań uczniów, które przyczynili się do ochrony pożytecznych owadów. Realizacja projektu była żywą lekcją przyrody, dzięki której uczniowie wzbogacili wiedzę o bioróżnorodności środowiska naturalnego. 
 
Natalia Tomaszewska