"Państwa Ameryki w Pudełku" to projekt klas 8. Zadania miały charakter nie tylko geograficzny. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki.

Każda grupa wylosowała kraj, wyszukiwała o nim informacje, zgromadziła charakterystyczne przedmioty, wykonała zadanie matematyczne, folder turystyczny lub ulotkę, zaproszenie na konferencje naukową, podczas której uczniowie wcielili się w ekspertów i przedstawiali pozostałym osobom z klasy najważniejsze wiadomości o danym państwie. Można było nawet spróbować lokalnych przysmaków.

Poniżej fotorelacja :)