Informujemy, że uczniowie naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. 

Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!