Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów (rodzice - trzeci tydzień miesiąca, uczniowie - pozostałe tygodnie):