Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej

im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach