Ilustracja przedstawiająca popiersie generała Wybickiego.

30.04.2021 roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w VI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O GEN. JÓZEFIE RUFINIE WYBICKIM I POLSKICH SYMBOLACH NARODOWYCH.

Organizatorem konkursu jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego oraz Muzeum Śremskie. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom postaci gen. Józefa Rufina Wybickiego, twórcy słów Mazurka Dąbrowskiego, który znaczną część życia spędził w Manieczkach w Gminie Brodnica oraz przybliżenie uczestnikom konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych. Od uczestników konkursu wymagana była wiedza w zakresie faktów z życia i działalności Józefa Wybickiego, podstawowych realiów epoki, w której żył Józef Wybicki, znajomości miejsc związanych z życiem gen. Józefa Wybickiego oraz współczesnych form upamiętnienia jego postaci (w szczególności – rozpoznawanie miejsc i obiektów na fotografiach), a także znajomości polskich symboli narodowych i ich historii. Eliminacje wojewódzkie odbyły się w ramach dwóch poziomów edukacyjnych:

klasy IV-VI reprezentowali: Igor Woźnica z kl. 6B oraz Mateusz Milarski z klasy 6F

klasy VII-VIII reprezentowali: Maciej Dachtera z kl. 7D oraz Mateusz Latanowicz z klasy 7E

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7.05.2021 roku. Trzymamy kciuki!

Malwina Panek

Marta Stefańska