Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

STRONA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU

Pliki do pobrania:

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.

2. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.).

3. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.).

4. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.