Globalnie i Krytycznie w Szkole to roczny, ogólnopolski program o krytycznym myśleniu i globalnych wyzwaniach. Realizujemy go z klasą VIII C.

Nasza szkoła została wyłoniona z bardzo wielu - w programie bierze udział tylko 10 szkół podstawowych i 10 ponadpodstawowych z całej Polski. Jestem zadowolona z napisanego wniosku i zakwalifikowania się do programu.

Rok w programie „Globalnie i Krytycznie w Szkole” to czas na uświadomienie sobie istnienia globalnych współzależności, poznania ich i zauważania w codziennym życiu i codziennych wyborach. To przestrzeń na dyskusję o aktualnych i ważnych społecznie tematach, ale także na przyjrzenie się temu, jak media kształtują nasze wyobrażenie o świecie i postrzeganie innych oraz poznanie perspektywy osób ciemnoskórych i pochodzących spoza Polski. W programie poruszamy w nim m.in. tematy: kryzysu klimatycznego, migracji i uchodźstwa, nierówności, rasizmu, odpowiedzialnej konsumpcji i aktywnych działań na rzecz globalnych wyzwań (wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Pierwszy semestr będzie koncertował się głównie na zrozumieniu, jak jesteśmy powiązani/e ze światem i współodpowiedzialni/e za to co się na nim dzieje.

Celem współpracy w drugim semestrze będzie wzbudzenie empatii wobec grup traktowanych stereotypowo ze względu na kolor skóry i pochodzenie. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia wobec przekazów medialnych dotyczących spraw globalnych.

W programie pracujemy aktywnymi metodami nauczania – m.in. grami, grywalizacją, materiałami audiowizualnymi i kartami dyskusji. Program realizowany jest w oparciu o założenia edukacji globalnej.

Koordynatorzy- Anna Grzybowska  i  Natalia Wójkiewicz